Välj en sida

SVT

KJELL LÖNNÅ
ETT LIV I KÖRSÅNG

Han är över 80 år men har inte tappat takten. Körledaren och tidigare TV-profilen Kjell Lönnå leder fortfarande tre körer och turnerar regelbundet. Han framhåller att en kör är ett instrument, inte en musiksort, vilket tydligt märks i den varierade repertoaren. I dokumentären möter vi Helen Sjöholm, Gabriel Forss, Lasse Åberg och den närmaste familjen. Vi möter också Kjells filosofiska sida när han delar med sig av sina tankar kring livet och döden.

Idé och producent: Jörgen Bodesand
Regi och DoP: Jörgen Bodesand
Foto: Conny Fridh, Måns Berthas, Per Nordgren, Torbjörn Bergkvist
Klipp och grading: Lowe Morsk
Intervjuer: Karolina Johnér Bodesand och Jörgen Bodesand
Ljudmix: Jakob Oldenburg

Uppdrag